slidebg1slidebg1slidebg1

לאירוע הרמ"ק

קישור לשידור החי שיתקיים ביום שלישי הקרוב

ספרי ומוצרי המקדש בהנחה

עד תשעה באב מחירים מוזלים לספרי הרב מקובר וכל יצירות המקדש

תורמים למקדש!

היו שותפים לקידום בניין המקדש. תודה!