slidebg1slidebg1slidebg1

במעגל השנה- עשרה בטבת

פעילויות בנושא עשרה בטבת לבתי ספר וגנים

ספרי ומוצרי המקדש בהנחה

מחירים מוזלים לספרי הרב מקובר וכל יצירות המקדש

תורמים למקדש!

היו שותפים לקידום בניין המקדש. תודה!