slidebg1slidebg1slidebg1

פעילות במעגל השנה

פעילויות לבתי ספר, גנים וקהילות

ספרי ומוצרי המקדש בהנחה

מחירים מוזלים לספרי הרב מקובר וכל יצירות המקדש

זכר למחיצת השקל - תורמים למקדש!

היו שותפים לקידום בניין המקדש. תודה!