slidebg1slidebg1slidebg1

המקדש לא נבנה לבד

שלושת השבועות - יחד בונים מקדש

מתכוננים לשנת הקהל

שנת תשפ"ג - שנת הקהל

בשלושת השבועות לומדים מקדש!

פעילויות לשלושת השבועות, לקיץ ולקייטנות