חודש המקדש

בחודש הקרוב נקרא בבתי הכנסת את פרשיות המשכן, ואנו ב”מדרשה לידע המקדש” פותחים בחודש של לימוד והפצת מקדש!

בכל שבוע נפרסם חומרים עדכניים לשבוע זה,
כולם מוזמנים ללמוד ולהפיץ מקדש!

הפצת חודש המקדש