המקדש בקומיקס

האבוב

האבוב

הכותל

הכותל

הכרובים

הכרובים

המעלות

המעלות

י"ז בתמוז

י"ז בתמוז

ט' באב

ט' באב

לווים

לויים

לשכת השמנים

לשכת השמנים

מעשרות

מעשרות

עגלות צב

עגלות צב

פיס

פיס

פרחי כהונה

פרחי כהונה

פסח שני

פסח שני

שוערים

שוערים

פרחי כהונה

פרחי כהונה

כרובים

כרובים

פרה

פרה

לתת את הלב

לתת את הלב

מזרק

מזרק

בצל האל - תרומה

בצל האל - תרומה

בצל האל - כי תשא

בצל האל - כי תשא

בצל האל- ויקהל פקודי

בצל האל- ויקהל פקודי

חזרה לתפריט ילדים