תפזורת בגדי כהונה

מצאו וסמנו את שמות שמונת בגדי הכהונה.

בהצלחה!

חידות