מושגים מעולם המקדש

מושגים מהמקדש – מנוקדים ומפורטים לילדים.

  • פסח שני
  • אש מן השמים
  • ברכת כהנים
  • מי מדליק את המנורה
  • החצוצרות
  • חמש עשרה המעלות
  • עזרת נשים
  • לשכת פנחס המלביש
כהן