פעילות משכן

"ועשו לי מקדש"

טקסט

טקסט

טקסט

פעילות "בנה את המשכן"

כותרת משנית

טקסט

טקסט

טקסט

גלריית תמונות

הפעילות כוללת

כותרת משנית

טקסט

טקסט

טקסט