תפזורת - חומרים ובגדים

מצאו את ההגדרות המסתתרות בתפזורת: במאוזן, במאונך, ישר הפוך ובאלכסון!

בהצלחה!

חידות
תפזורת חומרים ובגדים

מחסן מילים:
– פשתן
– צמר
– לב אמות
– בגדי זהב
– בגדי לבן
– שעטנז
– חושן משפט
– אפוד
– מעיל תכלת

– פנחס המלביש
– תכלת
– ארגמן
– תולעת השני
-כותונת תשבץ
– מכנסים
– מגבעת
– אבנט
– מצנפת
– ציץ זהב