במשך שלוש שנים נשלחו דפי "המקדש בפרשה" לאלפי נמנעים במייל שבועי הכולל רעיונות שונים ומגוונים הקשורים לפרשת השבוע ובית המקדש.
ישנם פרשות שהקשר שלהם למקדש ישיר וכאלו שצריך מעט להתאמץ- אך ללא ספק המקדש מהווה חלק מרכזי בחיי עם ישראל ובכל פרשה קיימים רעיונות מעולם המקדש.

יהי רצון שנזכה לא רק ללמוד על המקדש, אלא לראות בבנינו במהרה בימינו.