חיזוק פעילות המדרשה

בתרומתכם הנכם מחזקים את המשך פעילות המדרשה בארץ ובעולם, ומקדמים בצעד נוסף את בניין בית המקדש.

תודה רבה!