עם ישראל חי ! AM YISRAEL CHAI

בימים קשים אלו בהם אלפי ילדים מפונים מבתיהם  – המדרשה  לידע המקדש יוצאת ללא תשלום אל המלונות והמקלטים בתוכנית הפוגה, חוויה וציפייה לגאולה – היה שותף
In this recent horrific war thousands of children in Israel have been evacuated from their homes and are in temporary shelters. 
  The Mikdash staff goes – free of charge –  between the shelters all over Israel to make the children happy, strengthen their faith, and give them an enriching experience to help them in this difficult time
  Puppet shows, multimedia sessions, games, and workshops – and a sweet candy or surprise! 
Take part in this critical project – and donate to the children of Israel! One day of activity costs 700 dollars or 10 dollars per participant. Donate now!!